Voorwaarden

Lid worden van lotgenoot.nl

Van harte welkom, daar beginnen wij natuurlijk mee! Om lid te worden van lotgenoot.nl  verwachten wij dat je onderstaand reglement en de aanbevelingen leest en daarmee akkoord gaat. Niet om af te schrikken, maar om er voor te zorgen dat de kwaliteit én de belangen van onze deelnemers bewaakt worden en blijven! Lotgenoot.nl is een initiatief van de stichting Diagnose kanker.(SDK)  Maar ook mensen met een andere levensbedreigende ziekte zijn van harte welkom. Zij ervaren vaak hetzelfde. Daarbij hebben veel kankerpatienten vaak ook nog een tweede of derde  ziekte (co-morbiteit). Hopelijk voelt je  je hier snel thuis en vind je hier je lotgenoten waar je naar op zoek was. lotgenoot.nl  is immers afhankelijk is van de deelnemers en daar hoort jij straks ook bij! Je  kan straks zelf bepalen wie je uitnodigt, handig om b.v je familie of vrienden op de hoogte te houden rondom jouw ziekte. Je kan ook je verhaal (blog) of groep  delen  delen met uw familie, vrienden en lotgenoten of zelfs met de hele wereld.

Even voorstellen! Een persoonlijke pagina (profiel) waar dat kan!

Eenmaal ingelogd krijg je de mogelijkheid om iets over jezelf zelf te schrijven. Gewoon lekker thuis op je eigen computer, zelfs als je op reis bent of b.v. in het ziekenhuis verblijft. Je mag schrijven over je ziekte, over je ongerustheid als naaste, iets over thuis, kinderen, kleinkinderen, huisdier, hobby’s. En dat alles 24 uur per dag en gratis!

U mag straks kiezen om uw profiel te delen op lotgenoot.nl met:

 • alleen uw vrienden en/of  familie;
 • alle leden;
 • een selecte doelgroep ( b.v borstkankerpatiënten);
 • iedereen op de hele wereld.
Beperkt je echter wel in het aantal groepen waar je lid van wordt of welke je aanmaakt. Aanmaken en Inschrijven bij teveel groepen vinden wij verdacht en leidt snel tot uitschrijving (U krijgt dan een bericht  van de moderators, om actie te ondernemen) Bij het niet opvolgen van instructies van de moderators betekent dat een uitschrijving.

Aangemeld en dan?

Eenmaal aangemeld, dan krijgt je een bevestiging van lotgenoot.nl,  Vervolgens kan je inloggen en een keuze gaan maken van wat u wilt. Kies b.v eerst één of twee lotgenotengroep naar keuze Je mag het zelf bepalen. In het groepsoverzicht ziet  je welke groepen er zijn. U kunt ook een zoekopdracht invoeren in het zoekvak

Lid worden van een lotgenotengroep worden, dat betekent ook meedoen?

Juist omdat het hier om lotgenoten gaat, verwachten wij van jou, dat je ook gaat meedoen. De beste manier is om je even voor-te-stellen. Dan weet iedereen ‘dat je er bent’ en ‘wie je bent’ Dit hoeft heus geen lang verhaal te zijn, maar dat mag natuurlijk wel! Voordeel is dan, dat je er snel tussen zit. Je wordt deelnemer en iedereen vindt  het prettig om te weten wie er meedoet én meeleest!  En laten we eerlijk zijn, als jij daar straks onderdeel van bent, dan zou jij dat ook prettig vinden! LET OP: Niet reageren op verzoeken van een lotgenoot.nl moderator leidt tot een uitschrijving. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglement /spelregels Lotgenoot.nl ( versie januari 2016)

Lotgenoot, een onderdeel van de Stichting Diagnose kanker heeft de laatste 16 jaar veel ervaring opgedaan met het besturen lotgenotengroepen, forums en chats. Voor het goed functioneren zijn regels opgesteld. Voor elke deelnemer geldt dat zij zich aan deze regels moeten houden!  Bedenk, dat juist veel mensen lid geworden zijn omdat ze zich beschermt voelen dóór deze regels

Wat mag beslist niet:

(dit betekent een onmiddellijke uitschrijving)
 • Opzettelijk kwetsen van personen, (blijf  a.u.b vriendelijk) 
 • Denk 3 keer na voor dat je een commentaar geeft, Hoe wordt het opgevat door de anderen?
 • Dit is geen taal forum, ga mensen niet wijzen op taalfouten! (mensen kunnen ook dyslectisch zijn)
 • Discrimineren op ras, geaardheid, cultuur, afkomst etc,
 • Reclame maken voor producten, behandelingen, behandelaars en organisaties is verboden
 • Misleidende informatie aanbieden.
 • Commercieel gewin voor je zichzelf of voor jou bekenden voorstaan.
 • Continue en storend opdringen van een eigen ‘omstreden’ mening.
 • Berichten 'lekken' en/of publiceren vanuit lotgenoot.nl. naar de buitenwereld
 • Het verstrekken van privé-gegevens die u privé heeft gehad van andere deelnemers aan derden.
 • Reclamemail sturen (spam) In wat voor vorm dan ook!
 • Kettingbrieven en “goed geluk” brieven versturen vanuit lotgenoot.nl
 • Virusmeldingen sturen ( dat is voorbehouden aan de stichting) vaak zijn deze meldingen NEP en/of HOAX
 • Externe lotgenoten groepen, forums en chatrooms van andere websites en organisaties promoten!
 • Geld vragen aan gebruikers. Ook niet voor bloemetjes, hoe goed ook bedoeld.
 • Deelnemers uit te nodigen voor een eigen website, organisatie, groep etc.  (hiervoor is toestemming vooraf vereist)
 • Geldinzamelingen of crowdfunding acties promoten, anders dan voor SDK en lotgenoot.nl (hiervoor is toestemming vooraf vereist)
 • Promoten van alternatieven behandelingen en behandelaars ( zie waarschuwing onder)
 • De naam van  Stichting diagnose kanker en lotgenoot.nl  (mis)gebruiken voor eigen belang
 • Toegang voor journalisten/schrijvers met oog op informatie vergaring, artikelen schrijven.
Wij verwachten dat u  akkoord gaat met dit reglement. Bent u het er niet eens? Schrijf uzelf dan NIET in!

Alternatieven, wees voorzichtig en bespreek het ook met uw arts! 

Patiënten die elke strohalm aangrijpen. Helaas weten sommige malafide fabrikanten en minder goed bedoelende lieden dat ook en spannen zij ’n ieder voor hun karretje om deze boodschap uit te dragen! Het is beslist niet toegestaan om ‘omstreden’ alternatieven aan te prijzen. Op welke wijze dan ook, m.u.v. de alternatieve groep. Deze groep is daarvoor ook bestemd! Reclame en herhaaldelijk preken voor een behandelaar en/of product is ook daar verboden! Mensen die dat laatste hinderlijk vinden, adviseren wij om géén lid te worden.  Lotgenoot.nl waakt ervoor dat onze deelnemers niet ‘dankzij’ aan een kwakzalver worden geholpen. Deelnemers die dat toch promoten (direct of indirect) kunnen rekenen op een onmiddellijke uitschrijving zonder opgave van redenen! ________________________________________

Aanbevelingen:

 1. Wees voorzichtig met uw NAW gegevens. Wees ook voorzichtig met het doorgeven van persoonlijke gegevens. De risico's  zijn geheel voor u zelf!
 2. Wees voorzichtig met goedbedoelde medische adviezen van deelnemers en leden . Het zijn immers allemaal patiënten en naasten en géén artsen!

Juridisch:

Lotgenoot.nl /Stichting Diagnose Kanker behoudt zich het recht voor om deelnemers aansprakelijk te stellen bij opzettelijke misdragingen en opzettelijke overtredingen van dit reglement. Zij kan schade eisen als zij door het gedrag van haar deelnemers onkosten moet maken als haar goede naam in het geding is. Wij zullen bij misbruik de betreffende deelnemer(s) onmiddellijk verwijderen uit onze bestanden (bannen). Meedoen aan lotgenoot.nl is altijd voor eigen risico. Iedere deelnemer draagt hier zijn eigen verantwoording. Internet is immers een open communicatiemiddel. Wij doen ons best omdat in goede bannen te leiden, maar dichtspijkeren is onmogelijk. Deelnemers kunnen de stichting Diagnose kanker,  (SDK), Rondom kanker, haar bestuur en moderators nooit aansprakelijk stellen! Niet voor de inhoud van de website, maar ook niet voor mededelingen en adviezen van wie dan ook! Bij een uitschrijving bestaat er géén mogelijkheid op verweer, anders dan naar het bestuur van de Stichting Diagnose kanker.  Het besluit van de stichting is onherroepelijk en bindend. Info@diagnose-kanker.nl 

Back to Top