Forums  ›  Algemeen  ›  Gebruik van de website
 

Wat mag niet! De spelregels

Reglement /spelregels Lotgenoot.nl ( versie januari 2016)

Lotgenoot, een onderdeel van de Stichting Diagnose kanker heeft de laatste 16 jaar veel ervaring opgedaan met het besturen lotgenotengroepen, forums en chats. Voor het goed functioneren zijn regels opgesteld. Voor elke deelnemer geldt dat zij zich aan deze regels moeten houden!  Bedenk, dat juist veel mensen lid geworden zijn omdat ze zich beschermt voelen dóór deze regels

Wat mag beslist niet:

(dit betekent een onmiddellijke uitschrijving)

 • Opzettelijk kwetsen van personen, (blijf  a.u.b vriendelijk) 
 • Denk 3 keer na voor dat je een commentaar geeft, Hoe wordt het opgevat door de anderen?
 • Dit is geen taal forum, ga mensen niet wijzen op taalfouten! (mensen kunnen ook dyslectisch zijn)
 • Discrimineren op ras, geaardheid, cultuur, afkomst etc,
 • Reclame maken voor producten, behandelingen, behandelaars en organisaties is verboden
 • Misleidende informatie aanbieden.
 • Commercieel gewin voor je zichzelf of voor jou bekenden voorstaan.
 • Continue en storend opdringen van een eigen ‘omstreden’ mening.
 • Berichten 'lekken' en/of publiceren vanuit lotgenoot.nl. naar de buitenwereld
 • Het verstrekken van privé-gegevens die u privé heeft gehad van andere deelnemers aan derden.
 • Reclamemail sturen (spam) In wat voor vorm dan ook!
 • Kettingbrieven en “goed geluk” brieven versturen vanuit lotgenoot.nl
 • Virusmeldingen sturen ( dat is voorbehouden aan de stichting) vaak zijn deze meldingen NEP en/of HOAX
 • Externe lotgenoten groepen, forums en chatrooms van andere websites en organisaties promoten!
 • Geld vragen aan gebruikers. Ook niet voor bloemetjes, hoe goed ook bedoeld.
 • Deelnemers uit te nodigen voor een eigen website, organisatie, groep etc.  (hiervoor is toestemming vooraf vereist)
 • Geldinzamelingen of crowdfunding acties promoten, anders dan voor SDK en lotgenoot.nl (hiervoor is toestemming vooraf vereist)
 • Promoten van alternatieven behandelingen en behandelaars ( zie waarschuwing onder)
 • De naam van  Stichting diagnose kanker en lotgenoot.nl  (mis)gebruiken voor eigen belang
 • Toegang voor journalisten/schrijvers met oog op informatie vergaring, artikelen schrijven.

Wij verwachten dat u  akkoord gaat met dit reglement. Bent u het er niet eens? Schrijf uzelf dan NIET in!

Tom van der Wal - Stichting Diagnose kanker (SDK) Lotgenoot.nl
Back to Top