News

>> Z.I.C. Mantelzorg kennisdossier

Het dossier bestaat uit de volgende componenten:

  • Een helder overzicht (incl. uitleg) van de verschillen tussen mantelzorg, gebruikelijke zorg en respijtzorg.
  • Vergoedingen en voorwaarden (financiële vergoedingen vanuit gemeenten)
  • Verlofregelingen bij langdurige mantelzorg (Wlz) en bij lichtere mantelzorg (Wmo)
  • Gevolgen van de verlofregelingen voor het salaris

Zorgverzekering Informatie Centrum | Z.I.C.
Koningin Juliana Plein 10
2595AA Den Haag
URL: http://www.zorgverzekering.org

10.03.2016
 
Actions
Recommend
Back to Top